Double Strength Premix water Plug ดับเบิ้ล สเตรงท์ พรีมิกซ์ น้ำยาอุดรั่วซึมคอนกรีต


พรีมิกซ์ เป็นน้ำยาผสมคอนกรีต ตรงตามมาตรฐาน B.S.5075 และ ASTM C.494 Type E เพื่อเร่งการเซทตัว  เพิ่มความแกร่งให้กับงานคอนกรีต และใช้ปั้นกับปูนซีเมนต์อุดรูรั่วซึม

 

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ใช้ในงานอุดซ่อมรูรั่วซึมคอนกรีต
 1. ตัดหรือสกัดคอนกรีตบริเวณรอยรั่วซึม
 2. ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการซ่อม ขจัดสิ่งหลุดร่วง คราบตะไคร่ทั้งหมดผสมน้ำยา Premix ล้วน ๆ กับ Portland Cement ชนิดธรรมดาหรือ 
 3. ชนิดเซ็ตตัวเร็ว (เช่นตราช้าง หรือ เอราวัณ ฯลฯ อย่าใช้ปูนฉาบ) โดยปั้นให้เป็นก้อนลักษณะ คล้ายดินเหนี่ยว  เมื่อเริ่มรู้สึกร้อนมือ จึงนำไปอุดรอยรั่วซึม กดบริเวณที่อุดไว้สักครู่หนึ่ง
  (ประมาณ 20-30 วินาที) จนส่วนผสมดังกล่าวแข็งตัว ใช้ส่วนผสมดังกล่าวข้างต้นนี้อุดซ่อมรูรั่วซึมคอนกรีตทั่วไป จนหยุดน้ำได้หมดทุกจด
 4. จากนั้นให้ฉาบด้วยปูนฉาบซึ่งผสมด้วย Double Strength Premix ตามวิธีที่จะแนะนำต่อไป
  หมายเหตุ  ควรสวมถุงมือขณะทำงาน

การฉาบกันซึมผนังภายในและภายนอกแท้งค์น้ำ หรือห้องใต้ดินด้วย Sealotak Bonding Agent และ Double Strength Premix

 1. เตรียมผิวให้สะอาด  ปราศจากคราบไข สิ่งหลุดล่วงใด ๆ
 2. รองพื้น เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะด้วย Sealotak Slurry โดยเตรียมส่วนผสมรองพื้น :
  • ด้วย Sealotak : ซีเมนต์ผง =  1 : (โดยปริมาตร)
  • คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นครีม
  • เตรียมผิวคอนกรีตที่จะฉาบให้เปียกชื้นก่อน จากนั้น ใช้แปลงทาสีเคลือบทารองพื้นด้วยส่วนผสม Sealotak ดังกล่าว ให้ทั่วถึงตามรูพรุนคอนกรีตอย่างละเอียด
 3. การฉาบ ให้เตรียมส่วนผสมปูน – ทราย  (Mortar) ซึ่งผสมกับ Double Strength Premix เพื่อเพิ่มความแกร่งและกันซึม โดยใช้อัตราส่วนผสมดังนี้ :
  • อัตราการใช้  Double Strength Premix 2.5 ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ 50 กก. (1 ถุง)หรือ นำ Double Strength Premix  2.5 ลิตร ผสมกับน้ำประมาณ 15 ลิตร ก่อน
  • จากนั้นนำส่วนผสมนี้ไปใช้ผสมปูนทรายที่เตรียมไว้  แล้วค่อยเติมน้ำเพิ่มตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ความข้นเหลวที่ต้องการ
  • แล้วนำไปฉาบลงบนผิวที่ทารองพื้นไว้ ในขณะที่ผิวที่ทารองพื้นไว้ยังเปียกอยู่
 4. ควรฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น โดยทารองพื้นด้วย Sealotak Slurry ก่อนฉาบครั้งที่ 2 ด้วย

ผสมกับคอนกรีตเท Topping เพิ่มความแกร่ง

ปฎิบัติตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับงานฉาบห้องใต้ดิน ดังกล่าวมาแล้ว คือ เตรียมผิวให้สะอาดและ

 1. รองพื้น เพิ่มแรงยึดเกาะด้วย Sealotak Slurry โดยเตรียมส่วนผสมรองพื้น :
  • ด้วย Sealotak : ซีเมนต์ผง   =  1 : 2
  • (โดยปริมาตร)
  • คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นครีม
  • เตรียมผิวคอนกรีตที่จะฉาบให้เปียกชื้นก่อน  จากนั้น  ใช้แปลงทาสีเคลือบทารองพื้นด้วยส่วนผสม Sealotak ดังกล่าว ให้ทั่วถึงตามรูพรุนคอนกรีตอย่างละเอียด
 2. เทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ซึ่งผสมด้วย Double Strength Premix ในอัตรา 2.5 ลิตรต่อปูนซีเมนต์ 50 กก.  (1 ถุง)  เช่นเดียวกัน โดยเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ในขณะที่รองพื้นที่ทาไว้ยังเปียกอยู่
 3. บ่มผิวคอนกรีตตามปกติด้วยน้ำ หรือน้ำยาบ่ม Sealocure W.