Flexicote CP เฟล็กซี่โค้ท ซีพี สีกันซึม มีความยืดหยุ่นสูง ลบรอยแตกร้าวลายงาบนหลังคาดาดฟ้าหรือผนังฝาผนัง หรือรอยแยกอันเกิดจากรอยต่อคอนกรีต


คุณลักษณะ

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับ

ปริมาณการใช้งาน

การใช้งาน

 

วิธีใช้ซ่อมแซมรอยร้าวรั่วซึมดาดฟ้า

การเตรียมผิว

รองพื้น

กรณีซ่อมรอยร้าวลายงา

กรณีเคลือบกันซึมดาดฟ้า

กรณีใช้ซ่อมแซมตก แต่งลบรอยร้าวก่อนงานทาสี

ระยะเวลาแห้งตัว

การทำความสะอาด

การผสมสีที่ต้องการ