Mulsibond Sealer มัลซี่บอนด์ ซีลเลอร์

เป็นน้ำยาที่มี Viscosity ต่ำ ไหลตัวได้ดีเหมือนน้ำ ใช้สำหรับหยอด หรือฉีดเข้าไปตามรอยแตกร้าวลายงาต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึม

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับ

การใช้งาน

การเซ็ทตัว

ประมาณ  24  ชั่วโมง

หมายเหตุ

น้ำยานี้เป็น Water Based ไม่มีอันตรายต่อผิวหนัง