Sealobond Bonding Agent น้ำยาประสานคอนกรีต ซีโลบอนด์


ซีโลบอนด์

 

เป็นกาวเอนกประสงค์ที่มีความเข้มข้นของเนื้อกาวสูง สามารถเป็นกาวเชื่อมต่อวัสดุโดยตรง และใช้เป็นน้ำยาผสมกับซีเมนต์    ในงานเชื่อมต่อคอนกรีตก็ได้

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับ

การใช้งาน

ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ ปูนฉาบบนผิวคอนกรีตมัน และงานฉาบเพดาน
  1. เตรียมส่วนผสม ซีโลบอนด์ : น้ำ = 1 : 3 (โดยปริมาตร) คนให้เข้ากัน
  2. นำส่วนผสมดังกล่าว ไปผสมกับ ปูน : ทราย = 1 : 2 (โดยปริมาตร) ให้ได้ความข้นเหลวพอประมาณ สำหรับงานสลัดดอก
  3. นำส่วนผสมปูนทรายดังกล่าวไปสลัดดอกให้ทั่วบนผิวคอนกรีต (ควรสลัดดอกปูนอย่างละเอียดทั่วถึง ไม่ควรสลัดเป็นจุดห่างๆ กัน) ทิ้งไว้ให้ดอกปูนแห้งสนิท (อย่างน้อย 24 ชม.) จึงฉาบปูนต่อไป
ประสานคอนกรีตในงานเท Topping พื้น
  1. เตรียมผิวให้เปียกชื้นก่อนทำงาน
  2. ทารองพื้น ด้วยส่วนผสม ซีโลบอนด์ : น้ำ = 1 : 3 (โดยปริมาตร)
  3. เท Topping พื้น ในขณะที่ซีโลบอนด์ ที่ทารองพื้นไว้ยังไม่แห้ง หรือหมาด ๆ อยู่ (หากทิ้งไว้จนแห้ง ต้องทาใหม่)ในกรณีที่เทพื้นบางมาก (ความหนาต่ำกว่า 2 - 3 ซม.) ให้ผสมส่วนผสมของ ซีโลบอนด์ข้างต้น เข้าไปในเนื้อปูนทราย (Mortar) ด้วย เพื่อเพิ่ม Tensile Strength โดยเทในขณะที่ รองพื้นที่ทาไว้ยังเปียกอยู่เช่นเดียวกัน
  4. จากนั้น ให้บ่มผิวที่เทใหม่ตามปกติด้วยน้ำ หรือน้ำยาบ่มคอนกรีต

 

เพิ่มแรงยึดเกาะในงานฉาบซ่อมแซมคอนกรีต หรืองานปูกระเบื้อง
  1. เตรียมส่วนผสม ซีโลบอนด์ : น้ำ = 1 : 3 (โดยปริมาตร)
  2. นำส่วนผสมในข้อ 1. ไปทารองพื้น และนำไปผสมกับปูนทราย (Mortar) ที่จะใช้ปูกระเบื้อง, ซ่อมรอยร้าวงานฉาบ หรือซ่อมแซมงานคอนกรีตทั่วไป
  3. ให้ฉาบในขณะที่รองพื้นที่ทาไว้ยังเปียกอยู่
ขนาดบรรจุ