Sealotak Bonding Admixture ซีโลแทค น้ำยาประสานคอนกรีตชนิดกันซึม

งานซ่อมแซมพื้นและโครงสร้างคอนกรีตเพิ่มกำลังและยึดเกาะ


คุณลักษณะ

Sealotak เป็นกาวประสานคอนกรีตชนิด Styrene Butadiene Rubber (SBR) คุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะและทนทานต่อสภาพเปียกชื้น ในงานฉาบซ่อมปัญหารูโพรงโครงสร้าง หรือเททับหน้าบาง ๆ (Thin Screed Topping) ซ่อมแซมพื้นโรงงานเพื่อกันการหลุดล่อนทนทานต่อแรงเสียดสีและเคมีทั่วไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดังนี้

  • เพิ่มแรงยึดเกาะ  (Increase Adhesion Strength)
  • ไม่หลุดร่อนในสภาพเปียกชื้น (Excellent Water Resistance)
    และกันซึม (Impermeability)
  • เพิ่มความต้านทานต่อสารเคมี (Improve Chemical Resistance)
  • เพิ่ม Tensile Strength และ Compressive Strength
  • ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน (Shock Resistance)

 

วิธีใช้

เตรียมผิวให้สะอาดปราศจากคราบไข สิ่งปรกหรือสิ่งหลุดล่วงใด ๆ

การรองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะ (Bonding Slurry)

ทำผิวให้เปียกชื้น แล้วทารองพื้นด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้แล้วดังนี้ เคลือบทารองพื้นด้วยส่วนผสมจาก ปูนซีเมนต์ : Sealotak = 2 : 1 ส่วน โดยปริมาตร เติมน้ำเล็กน้อยให้มีความข้นเหลวพอสมควร เคลือบทารองพื้นให้ทั่วบริเวณ จากนั้นจึงค่อยฉาบด้วยส่วนผสมที่แนะนำข้างล่าง ในขณะที่รองพื้นที่ทาไว้ยังเปียกอยู่

ส่วนผสมการใช้งาน

ซีโลแทค    น้ำ ปูน/ทราย
1. ใช้ซ่อมรูโพรง ฉาบบางแต่งผิวคอนกรีต 1 ส่วน 1 – 2 ส่วน 1/3
2. ฉาบกันซึมรอยต่อคอนกรีต 1 ส่วน 1 – 2 ส่วน 1/3
3. ติดกระเบื้อง หินอ่อน  1 ส่วน 2 – 3 ส่วน  1/3
4. ซ่อมผิวปูนฉาบทั่วไป  1 ส่วน 4 – 5 ส่วน 1/4