เคลือบกันซึมพื้นห้องเครื่อง AHU หน่วยงาน MBK HALL มาบุญครอง ด้วย Flexicote CP