การทำงานซ่อมรั่วซึมหลังคากระเบื้องว่าว

Seal รอยต่อกระเบื้องว่าว ด้วย
Polyurethane Sealant NP1
จากนั้น ทาสีทับด้วย สี Acrylic สำหรับทากระเบื้อง เพื่อกลบสีของ Sealant