การเคลือบป้องกันการซึม และสะท้อนความร้อนหลังคา อาคารมหาเมฆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด – ทุ่งมหาเมฆ

Cleaning
cleaning
เตรียมผิว & ทำความสะอาด
Coating
Coating2
เคลือบรองพื้น & เคลือบ Ceremic Coating จำนวน 3 Coats
Coating
Coating
Finishing
Finishing