การเคลือบป้องกันการซึม และ สะท้อนความร้อนหลังคาอาคารดาวเทียม
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทุ่งมหาเมฆ

เตรียมผิว & ทำความสะอาด
ซีลรอยต่อกันรั่วซึมกันสาด & หลังคา
เคลือบรองพื้น & เคลือบ Ceramic Coating จำนวน 3 Coats