การซ่อมแซมโครงสร้างที่มีปัญหา Honey Comb หน่วยงานอาคารการไฟฟ้า เขตบางกะปิ

ปัญหา Honey Comb โครงสร้าง  

สกัดจุดที่หลุดร่วงและทำความสะอาด รองพื้นโครงสร้างด้วย Epoxy
ฝังที่ทองแดงเพื่อเตรียมยิง Epoxy ฉาบปิดโครงสร้างด้วย Epoxy Mortar
เตรียมเครื่องยิง Epoxy  อัด Epoxy เข้าไปในโครงสร้าง