การซ่อมแซมรอยร้าวโครงสร้างคานคอดิน หน่วยงานโครงการ PANACHE สุขุมวิท 31 ซ.สวัสดี

ปัญหารอยร้าวโครงสร้างคานคอดิน การซ่อมแซมโดยวิธี Epoxy Injection