การฉาบเพดานสนิมระเบิดสาเหตุจากความชื้นบนดาดฟ้า

ปัญหาสนิมระเหล็กระเบิดจากความชื้นบนดาดฟ้า สกัดปูนฉาบจุดที่จะหลุดร่อนออก
ทำความสะอาด และทารองพื้นและฉาบซ่อมโครงสร้างด้วย EPOXY Tack Coat
ฉาบแต่งผิวด้วยปูนทราย ผสมน้ำยาประสานคอนกรีต Sealobond Bonding Admixture