ภาพแสดงการทำงานซ่อมแก้ปัญหารั่วซึมกรอบหน้าต่าง และผนังห้องเรด้าห์สำรอง SSR – ดอนเมือง  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ฉีดล้างทำความสะอาดผนัง และ รื้อSealant เดิมที่หมดอายุแล้ว