การทำงานเคลือบรอยร้าวรั่วซึมและทาสีผนังภายนอกอาคาร หน่วยงาน คลีนิคหมอเกษม – ถ.พหลโยธิน ซ.58

ปัญหารอยร้าวรั่วซึมผนังอาคารของผนังอาคาร

ทำความสะอาด และเคลือบรอยร้าวรั่วซึมด้วยสีเคลือบกันซึม FlexicoteCP

ผนังแผงที่เคลือบรอยร้าวรั่วซึม และทาสีภายนอกแล้วเสร็จ