แก้ปัญหารั่วซึมกรอบกระจกบันไดกลาง ตึกพัชรกิตติยาภา  รพ.รร.6 รอยรั่วซึมกรอบกระจกบันไดกลาง

การยิง Sealant แก้ปัญหารั่วซึมกรอบกระจกบันไดกลาง