การทำงานเคลือบรอยร้าวรั่วซึมและทาสีผนังภายนอกอาคาร หน่วยงาน โรงพยาบาลพระราม 2 – ถ.ธนบุรี ปากท่อ

ปัญหารอยร้าวรั่วซึมผนังอาคารของโรงพยาบาลพระราม 2
ทำความสะอาด และเคลือบรอยร้าวรั่วซึมด้วยสีเคลือบกันซึม FlexicoteCP
ผนังแผงที่เคลือบรอยร้าวรั่วซึม และทาสีภายนอกแล้วเสร็จ