ภาพการทำงานอุดซ่อมรั่วซึมท่อร้อยสายไฟในห้อง Duct Room ศูนย์รถไฟฟ้า BTS