การซ่อมรั่วซึมพื้นห้องน้ำ โครงการ Noble Wana ซ.วัชรพล

รอยรั่วซึมรอยต่อโครงสร้างพื้น & ท่อ PVC >>>>>> หลังการซ่อมโดยยิงน้ำยา TACSS / FLEX