ระบบกันซึมดาดฟ้าบริเวณหอบังคับการบินดอนเมือง บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จก.