แก้ปัญหาสระน้ำรั่วซึมโดยการเคลือบด้วยซีเมนต์เคลือบกันซึม
TUFSEAL WATERPROOF อาคาร CDG – ถ.จันทน์

บ่อเดิมที่มีปัญหารั่วซึม เลาะกระเบื้องเดิมออก – ทำความสะอาด
เคลือบ Tufseal Waterproof จำนวน 3 Coats เคลือบ Tufseal Waterproof แล้วเสร็จ