การเคลือบกันซึมบ่อบัวโรงแรมมารีออท (เจ้าพระยารีสอร์ท)
ถนน เจริญนคร กรุงเทพฯ ด้วย Flexible Cement “Tufseal Waterproof”