เคลือบกันซึมบ่อเก็บน้ำหน่วยงาน VICTORY EXECUTIVE RESIDENCE ด้วย
Flexible Cement “TUFSEAL WATERPROOF”

หน่วยงาน VICTORY EXECUTIVE RESIDENCE บ่อเก็บน้ำประปาบนดาดฟ้าอาคาร
เตรียมส่วนผสม Tufseal Waterproof จากนั้น เคลือบ จำนวน 3 Coats