การเคลือบกันซึมดาดฟ้าด้วยสีเคลือบกันซึมมีความยืดหยุ่นสูง Flexicote CP

1. ดาดฟ้าคอนกรีตแตกร้าวจากการหด ขยายตัวเนื่องมาจากความร้อนจากแสงแดด 2. เหล็กโครงสร้างพื้นระเบิด เพราะความชื้นจากดาดฟ้า
3. การเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึมดาดฟ้าด้วย Flexicote CP 4. ทำความสะอาดพื้นดาดฟ้าก่อนเคลือบกันซึม Flexicote CP
5. หยอดน้ำยา Mulsibond บริเวณรอยร้าวดาดฟ้า 6. น้ำยา Mulsibond จะแห้งตัวเป็นยาง Seal รอยร้าว
7. เก็บรอยร้าว หรือขอบผนังกันตก 8. รองพื้นดาดฟ้าด้วย น้ำยา Florseal ทิ้งไว้ให้แห้ง
9. ทา Flexicote CP เที่ยวแรก และทิ้งให้แห้ง 10. พ่น Flexicote CP จำนวน 5 ครั้ง (ความหนา 0.8-1.00 มม.)
11. ดาดฟ้าหลังทากันซึมแล้วเสร็จ