งานแก้ปัญหาดาดฟ้ารั่วซึม และเพดานสนิมระเบิดอันมีสาเหตุจากการตั้งป้ายโฆษณาและการแก้ไข อาคาร KMCC ถนนศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

การเคลือบกันซึมดาดฟ้า
ล้างพื้นให้สะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หยอดรอยร้าวรั่วซึมดาดฟ้าด้วยน้ำยา Mulsibond
Back fill ช่องว่างระหว่างเหล็กกับพื้น Seal ช่องว่างดังกล่าวด้วย Polyurethane Sealant โดยอัดด้วยกระดาษ ผสม Sealobond Bonding Agent
จากนั้น เคลือบกันซึมดาดฟ้าด้วยสีเคลือบกันซึมที่มีความยืดหยุ่นสูง Flexicote CP
 
การฉาบเพดานสนิมระเบิดสาเหตุจากความชื้นบนดาดฟ้า
1. ปัญหาสนิมระเหล็กระเบิดจากความชื้นบนดาดฟ้า 2. สกัดปูนฉาบจุดที่จะหลุดร่อนออก
3. ทำความสะอาด และทารองพื้นด้วย EPOXY Tack Coat G.9
4. ฉาบด้วยปูนทราย ผสมน้ำยาประสานคอนกรีต Sealobond Bonding Admixture