งานซ่อมรั่วซึมหลังคา Metal Sheet สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) คลองหลวง ปทุมธานี

บริเวณเหนือห้องฝ่ายวิจัย และบริหารข้อมูล ชั้น 3 บริเวณเหนือห้องประชุมบอร์ด ชั้น 3 (พื้นที่บริเวณหน้าประตูด้านในห้อง)
 
ภาพแสดงหลังคาบริเวณเหนือพื้นที่รับผิดชอบแก้ปัญหารั่วซึม (หลังซ่อมด้วย Flexicote CP) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และย่อม (SME) ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) คลองหลวง ปทุมธานี