การทำงานเคลือบกันซึมดาดฟ้าเหนือห้องรีเทอร์นแอร์ อาคารดาวเทียม ด้วย Flexicote CP บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด