การซ่อมรั่วซึมหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย บ้านคุณนวพร ถ.นครไชยศรี กรุงเทพฯ

Seal รอยต่อกระเบื้องด้วย Polyurethane Sealant และ Coat
ทับด้วย สีเคลือบกันซึมมีความยืดหยุ่นสูง Flexicote CP