ภาพแสดงการแก้ปัญหารั่วซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่ อาคารพักอาศัยของคุณ ลาวัณย์ อนันตศักดิ์ – ซ.พัฒนาการ 50 กรุงเทพฯ

ปัญหารอยร้าวร้าวซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่
ล้างหลังคาโดยการฉีดด้วยน้ำแรงดันสูง ซีลรอยต่อรอยรั่วซึมหลังคาด้วย
Polyurethane Sealant
ซีลรอยต่อขนาดใหญ่ทั้งหมดด้วย
Polyurethane Sealant
ทาทับ NP1 ด้วยสีเคลือบกันซึมมีความยืดหยุ่นสูง
ทาทับด้วยสีเคลือบกันซึม
มีความยืดหยุ่นสูง Flexicote C
พ่นรองพื้นหลังคาด้วยน้ำยา
พ่นกันซึมทั้งพื้นที่หลังคาด้วยสีเคลือบกันซึมมีความยืดหยุ่นสูง Flexicote CP