เกร็ดความรู้งานก่อ เพื่อลดปัญหาการแตกร้าว
ที่มา: ดร.อรุณ ชัยเสรี


งานก่ออิฐหรือคอนกรีตบล๊อค โดยทั่วไปถือว่าเป็นงานทางสถาปัตยกรรม ยกเว้นในกรณีที่ใช้เป็น โครงสร้างระบบ Bearing Wall คือให้ผนังวัสดุก่อรับน้ำหนักอาคาร แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามจะต้องมีการเสริม เหล็กยึดให้ดี หรือมิฉะนั้น จะต้องใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง เกร็ดความรู้งานก่ออิฐและคอนกรีตบล๊อค

  • การก่อผนังแถวบนสุด ควรตั้งอิฐทแยงมุมเพื่อให้ผนังยันท้องคานสนิท ไม่ควรก่อทางแนวนอนจนชิดท้องคาน
  • คานช่วงยาวมาก เช่น 6-8 เมตรขึ้นไป ควรรอให้คานโก่งตัวเต็มที่  ไม่ควรรีบก่อผนังด้านล่างชิดท้องคานซึ่ง อาจทำให้ผนังร้าวตรงกลางในแนวดิ่งในเวลาต่อมา หรืออาจใช้วิธีบรรทุกน้ำหนักชั่วคราว (Preload) ก่อนก่ออิฐก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้คานหรือแผ่นพื้นนั้นโก่งตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วจึงก่ออิฐตามภายหลัง
  • ท้องคานหรือเสากับผนัง ควรเสียบเหล็กยึดให้ดี ให้มีปริมาณมากพอจะต้องลึกและแน่นพอ ปลายที่ฝังในโครงสร้างควรมีการงอหรือหักฉาก แต่ส่วนที่ ฝังในผนังก่อจะต้องเป็นเส้นตรง ไม่ใช่พับงอไปตามแผ่นอิฐหรือบล๊อค เพราะถ้าพับเหล็กแล้ว เท่ากับไม่ช่วยยึดอะไรเลย  และจะเกิดรอยร้าวได้โดยง่าย                                       
  • ในกรณีผนังก่ออิฐที่มีช่วงกว้างหรือสูง จะต้องมีเอ็น ค.ส.ล. ทางตั้ง ทุกระยะไม่เกิน 3 เมตร หรือทางนอนทุก ระยะไม่เกิน 2 เมตร หรือทั้งสองทางแล้วแต่กรณี
  • ควรก่อผนังก่อน แล้วจึงค่อยหล่อเสาเอ็น  จะช่วยลดการแตกร้าวได้มาก การหล่อเสาเอ็นก่อนแล้วค่อยก่อไป  ชนเสาเอ็น มักทำให้เกิดรอยร้าวได้ง่าย เพราะปกติมักไม่ค่อยเสียบเหล็กในเสาเอ็น
  • การก่อผนังบริเวณช่องประตู หรือหน้าต่าง รวมทั้งช่องเปิดใด ๆ ต้องมีเสาเอ็นและทับหลังเสมอ มิฉะนั้น จะเกิดการรวมตัวของหน่วยแรงบริเวณมุมของช่องเปิด และเกิดรอยร้าวออกจากมุมนั้น
  • หากเว้นผนังส่วนบนไว้ทั้งแผง เพื่อให้ท่อลมเดินผ่าน ควรมีทับหลัง มิฉะนั้นอาจเกิดการแตกร้าวในแนวดิ่ง กลางผนัง
  • จุดที่มักถูกมองข้าม คือการตรวจสอบดูแลให้เหล็กเสริมในทับหลังหรือเอ็นต้องต่อเนื่องกันเสมอ และผู้ควบ คุมงานต้องตรวจดูด้วยว่าเหล็กในเอ็นเหล่านี้ฝังในคานหรือเสา ไม่ใช่นำไปจ่อชนไว้เฉยๆ

หมายเหตุ

หากลืมเสียบเหล็กไว้ตั้งแต่ตอนเทคอนกรีตโครงสร้าง
ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง
ในการสกัดโครงสร้างเสา หรือคานเพื่อเชื่อมต่อเหล็กเสาเอ็น ควรใช้อิพ๊อกซี่สำหรับงานเสียบเหล็กโดยเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม Epoxy Adhesive อิพ๊อกซี่สำหรับงานเสียบเหล็ก - บ.ทีมาซัพพลายเออร์ จก.

 


ฝ่ายเทคนิค (Technical Service)
บ. ทีมาซัพพลายเออร์ จก.
236/5-6 ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02- 211-6706, 02-212-3766
Fax. 02-212-3769